Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2012

allyours
22:14
Jest we mnie teraz coś, co w każdej chwili może wybuchnąć łzami. 
— Virginia Woolf
allyours
22:10
Samotny człowiek potrafi przywiązać się do każdego ciepłego słowa, jakie usłyszy .
Reposted fromwhateveer whateveer viacynamon cynamon
allyours
17:35
chcę iść spać i obudzić się latem
— ewentualnie wiosną
Reposted fromwarkocz warkocz viapouler pouler
allyours
17:31
Wszyscy mamy pragnienia. Pragnienia łamią nam serce, męczą nas. Pożądanie może zrujnować nam życie. Ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.
— Chirurdzy, s03e21
Reposted fromedenpath edenpath vialaj laj
allyours
17:31
6291 391e 390
Reposted from654675674 654675674 viaeffystonem effystonem
allyours
17:31
Reposted fromsmacznie smacznie vialaj laj
allyours
17:30
bo ludzie nie mogą spać w nocy kiedy się boją
— Małpa
Reposted fromAdonis Adonis viaRozaa Rozaa
allyours
17:30
Jaki tam bajzel... To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi.
Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— Jaskier
Reposted fromgeralt geralt vialaj laj
allyours
17:27
i nawet nie masz pojęcia jak bardzo chciałabym Cię jutro spotkać...
Reposted fromwasteland wasteland
allyours
17:26
allyours
17:26
allyours
17:02
allyours
17:01
6738 50cd 390
Reposted frompannaamy pannaamy viamahoniova mahoniova
allyours
16:58
7683 0201 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
allyours
09:25
Chyba każdemu z nas przez chwilę przeszła myśl samobójcza...dobrze, że po krótkiej chwili pukamy się w czoło, bo zdajemy sobie sprawę, że to w cale nie jest rozwiązanie.

November 29 2012

allyours
23:33
Obecność kogoś, kto by cię akceptował, jest do życia niezbędna jak tlen
— Jodi Picoult, 'Karuzela uczuć'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe
allyours
23:32
Im bardziej pragniesz zapomnieć - tym mocniej pamiętasz...
Reposted fromkonwalia konwalia
allyours
18:19
Jest mi ohydnie, jestem ohydna, wszystko jest ohydne.
— black-lips
Reposted fromwordshurt wordshurt viasilence24 silence24
allyours
18:19
Chciałabym, żeby ktoś w środku nocy, po pijaku napisał mi smsa, że mnie kocha.
— serio.
Reposted fromlivhanna livhanna viainyouuu inyouuu
allyours
18:17
1660 a01b 390
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viauska12115 uska12115
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl